ฮ่อเหรินหยิน บำรุงร่างกาย เสริมสร้างสุขภาพ

  

เกี่ยวกับถังเช่า

สปีชีส์ : Cordyceps Simensis
วงศ์ : Clavicipataceae
ชื่อไทย : ถั่งเช่า หรือ ตังถั่งแห่เช่า
ชื่อญี่ปุ่น : Totsu kasu, Tochukasu
ชื่ออังกฤษ : Cordyceps mushroom, Caterpillar Fungus
ชื่อจีน : Hia tsao tong tchong, dongchongxiacao [chongcao]

 

ตังถั่งแห่เช่า เริ่มมีการบันทึกครั้งแรกในตำราเภสัชศาสตร์

1111 “ปึ้งเช่ากังมักจั๊บหยุ่ย” ตังถั่งแห่เช่ามีลักษณะพิเศษ ทั้งนี้เพราะเป็นการรวมตัวของหนอนกับเห็ดชนิดหนึ่ง ซึ่งก็คือ มีสปอร์ของเห็ดได้แทงเข้าสู่ตัวอ่อนของหนอนผีเสื้อค้างคาว (รูปลักษณะคล้ายตัวไหม) ที่ฝังตัวจาศีลอยู่ใต้ดินในฤดูหนาว และเชื้อเห็ดนี้ก็เจริญเติบโตเป็นเส้นใย โดยอาศัยการดูดสารอาหารและแร่ธาตุจากตัวอ่อนของหนอนนั้นเติบโตขึ้นมา ส่วนตัวหนอนเองก็จะค่อยๆตายไป พอถึงฤดูใบไม้ผลิ ที่ส่วนหัวของหนอนจะงอกเป็นต้นเห็ด คล้ายหญ้างอกออกมาต้นหนึ่ง รูปลักษณะภายนอกคล้ายไม้กระบอก ส่วนตัวหนอนคงอยู่ในลักษณะของหนอนตายซากอยู่เช่นนั้นตังถั่งแห่เช่าที่ใช้ทาเป็นยาก็คือ ตัวหนอนและเห็ดที่แห้งแล้ว

 


ประโยชน์ของถั่งเช่า

 - ช่วยให้นอนหลับสนิท มีฤทธิ์ช่วยให้อารมณ์ผ่อนคลาย ลดความเครียดและวิตกกังวล
ใช้ควบคู่กับการรักษามะเร็งด้วยรังสีเพื่อผลข้างเคียงจากการรักษามะเร็งด้วยรังสี
เพิ่มแรงบีบของหัวใจ ลดความถี่ในการเต้นของหัวใจให้หัวใจเต้นเป็นจังหวะ
ควบคุมระดับคอเลสเตอรอลและความดันโลหิต ป้องกันการแข็งตัวของเกล็ดเลือดและ การเกาะกลุ่มกันของเม็ดเลือด
เพิ่มสมรรถภาพทางเพศชาย
ลดระดับน้ำตาลในเลือด เพิ่มความไวของร่างกายต่อฮอร์โมน Insulin ในการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดให้ปกติ
Refer
—1. Megazyme. 2006. Malt & Bacterial Beta-Glucanase & Cellulase Assay Procedure (Azo-Baley-Glucan Method). Megazyme product information, Bray Business Park, Bray, Co.Wicklow, Ireland. Tang, X.J., G.Q. He., Q.H. Chen., X.Y. Zhang and M.A.M. Ali. 2004. Medium optimization for production of thermal stable ß-glucanase by Bacillus subtilis ZJF-1A5 using response surface methodology. Bioresource Technol. 93: 175-181.
2. —Megazyme. 2006. Assay of malt & bacterial beta-glucanase & cellulase: assay procedure (azo-baley glucan method). Megazyme product information, Ireland.
3. —ความรู้เบื้องต้นของระบบภูมิคุ้มกัน ศูนย์รวบรวมและวิเคราะห์เชื้อเอชไอวีแห่งประเทศไทย(National HIV Repository Bioinformatic Center; NHRBC) ในความร่วมมือของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล กับกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
4. —http://www.nhrbc.org/HIV_vaccine/paper16.2.html
5. เบต้ากลูแคนสารมหัศจรรย์จากธรรมชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
6. —www.tistr.or.th/mircen/pdf/beta.pdf
7. —Dietary modulation of immune function by beta-glucans. ysiol Behav. 2008 May 23;94(2):276-84. Epub 2007 Dec 4 Purification of soluble beta-glucan with immune-enhancing activity from the cell wall of yeast. Biosci Biotechnol Biochem. 2001 Apr;65(4):837-41
8. Beta-glucans in higher fungi and their health effects. Nutr Rev. 2009 Nov;67(11):624-31
9. —Effects of beta-glucans on the immune system. Medicina (Kaunas). 2007;43(8):597-606
10. —Immunotoxicity of soluble beta-glucans induced by indomethacin treatment. FEMS Immunol Med Microbiol. 1998 Jul;21(3):171-9
11. —Soon YY, Tan BKH (2002). Evaluation of the Hypoglycemic and Antioxidant Activities of Morinda officinalis in Streptozotocin-induced Diabetic Rats, Singapore Med. Assoc., 43: 77-85.
—Christensen LP. Chapter 1 Ginsenosides: Chemistry, Biosynthesis, Analysis and Potential Health effects. Advances in Food and Nutrition Research 2008, 55, 1-99.
ฃ——12. Vuksan V, Sung M-K, Sievenpiper JL, et al. Korean and red ginseng (Panax ginseng) improves glucose and insulin regulation in well control, type 2 diabetes: results of a randomized, double-blind, placebo-controlled study of efficacy and safety. Nutrition, Metabolism and Cardiovascular Diseases, 2008, 18(1),  46-56.
—13. Coates PM, Blackman MR, CraggGM, Levine M Moss J, White JD. Encyclopedia of Dietary Supplements. Marcel Dekker: USA, 2005
—14. —McDermott J. Complementary and Alternative Medicine. In Berardi RR, et al, eds. Handbook of Nonprescription Drugs. An Interactive Approach to self care. 14th ed. McGraw-Hill Inc: USA, 2004.
——15. นงลักษณ์ สุขวาณิชย์ศิลป์. ความก้าวหน้าทางเภสัชวิทยา ของยา และอาหารเสริมสำหรับผู้สูงอายุ. ไทยมิตรการพิมพ์, กรุงเทพมหานคร, 2540