ฮ่อเหรินหยิน บำรุงร่างกาย เสริมสร้างสุขภาพ

  

ความเป็นมา

poster1
“ตังถั่งแห่เช่า ยาบำรุงร่างกายชั้นยอดที่ได้จากการผสมผสานกันระหว่างตัวหนอนและเห็ด”

ตังถั่งแห่เช่า หรือที่เรียกกันอีกชื่อว่า “ถั่งเช่า” แปลเป็นไทยว่า “ฤดูหนาวเป็นหนอน ฤดูร้อนเป็นหญ้า” ที่เรียกว่า “หญ้าหนอน” ก็เพราะว่า ยาสมุนไพรชนิดนี้ประกอบด้วย 2 ส่วนคือ ส่วนที่เป็นตัวหนอน เป็นตัวหนอนของผีเสื้อชนิดหนึ่ง มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Hepialus armoricanus Oberthiir และบนตัวหนอน มีเห็ดชนิดหนึ่งมีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Cordyceps sinensis (Berk.) Saec. เจริญเติบโตอยู่ เนื่องจากสมุนไพรชนิดนี้ในฤดูหนาวเหมือนหนอนแต่ฤดูร้อนกลับงอกเป็นต้นหญ้า ได้ จึงเรียกว่า “หญ้าหนอน”


          ”หญ้าหนอน” ที่ภาษาจีนจึงเรียกว่า “Dong Chong Xia Cao” (冬虫夏草) ภาษาจีนแต้จิ๋วที่เรียกกันอยู่สาหรับคนจีนในประเทศไทยเรียกว่า ตังถั่งเช่า แปลว่า สมุนไพร “หนาวเป็นหนอน ร้อนเป็นยา worm in winter and grass in summer” ภาษาทิเบตเรียกว่า Yar Tsa Gumba ภาษาภูฎานเรียกว่า Yartsa Goenbub ภาษาเนปาลเรียกว่า ศรีปาดี (Sheepadee) ภาษาคะฉิ่นเรียก ตังไถ่รู่ (Tung Tai Ru, Tung แปลว่า หนอน Tai แปลว่า คือ Ru แปลว่า สมุนไพรที่มีชีวิต ) ภาษาทางวิทยาศาสตร์ คือ Cordyceps sinensis
 
    “ปึ้งเช่ากังมักจั๊บหยุ่ย” ตังถั่งแห่เช่ามีลักษณะพิเศษ ทั้งนี้เพราะเป็นการรวมตัวของหนอนกับเห็ดชนิดหนึ่งซึ่งก็คือ มี สปอร์ของเห็ดได้แทงเข้าสู่ตัวอ่อนของหนอนผีเสื้อค้างคาว (รูปลักษณะคล้ายตัวไหม)ที่ฝังตัวจาศีลอยู่ใต้ดินในฤดูหนาว และเชื้อเห็ดนี้ก็เจริญเติบโตเป็นเส้นใย โดยอาศัยการดูดสารอาหารและแร่ธาตุจากตัวอ่อนของหนอนนั้นเติบโตขึ้นมา ส่วนตัวหนอนเองก็จะค่อยๆตายไป พอถึงฤดูใบไม้ผลิ ที่ส่วนหัวของหนอนจะงอกเป็นต้นเห็ด คล้าย หญ้างอกออกมาต้นหนึ่ง รูปลักษณะภายนอกคล้ายไม้กระบอก ส่วนตัวหนอนคงอยู่ในลักษณะของหนอนตายซากอยู่เช่นนั้นตังถั่งแห่เช่าที่ใช้ทา เป็นยาก็คือ ตัวหนอนและเห็ดที่แห้งแล้ว
1111

 

ลักษณะรูปร่างและที่อยู่อาศัย

          ตังถั่งเช่า เป็นสมุนไพรที่มีความแปลก มีลักษณะเฉพาะในตัว คือ สมุนไพรตังถั่งเช่านี้มีสองส่วน  ส่วนที่เป็นเห็ดและส่วนที่เป็นหนอน ตังถั่งเช่าเป็นเห็ดชนิดหนึ่งที่เกิดจากเชื้อรา ขณะเดียวกันก็เติบโต จากตัวหนอน  หนอนชนิดนี้ในฤดูหนาวจะเติบโตใต้ภูเขาหิมะ เมื่อน้ำแข็งเริ่มละลายสปอร์จะพัดไป กับน้ำแข็งที่ละลายแล้ว แล้วไปตกที่พื้นดิน จากนั้นตัวหนอนเหล่านี้ก็จะกินสปอร์ที่พัดมาเข้าไป  และเมื่อฤดูร้อนใกล้เข้ามาสปอร์ก็เริ่มงอกออกจากท้องของตัวหนอนงอกออกจากปากของมัน เห็ดเหล่านี้ต้องการแสงอาทิตย์มันจึงงอกขึ้นสู่พื้นดิน และกลายเป็นสมุนไพรตังถั่งเช่าที่มีสรรพคุณเลื่องชื่อ 

       ที่อยู่อาศัย: Cordyceps ระยะเวลาการเก็บเกี่ยวปกติคือระหว่างเดือนเมษายนและสิงหาคม ปลูกเฉพาะที่ระดับความสูง 3,000-5,000 เมตรเหนือระดับน้ำทะเลในทุ่งหญ้าอัลไพน์บนที่ราบสูงของเทือกเขาหิมาลัยของทิเบตวัน, เนปาล, และจังหวัดของจีน: เสฉวน, กานซู , หูเป่ย์, เจ้อเจียง, ชานซี, Guizhon, ชิงไห่และยูนนาน ฤดูร้อนเมื่อหิมะละลายจะช่วยให้ เห็ดขึ้นง่าย

วงจรชีวิต

Picture1
 


Refer
1. Megazyme. 2006. Malt & Bacterial Beta-Glucanase & Cellulase Assay Procedure (Azo-Baley-Glucan Method). Megazyme product information, Bray Business Park, Bray, Co.Wicklow, Ireland. Tang, X.J., G.Q. He., Q.H. Chen., X.Y. Zhang and M.A.M. Ali. 2004. Medium optimization for production of thermal stable ß-glucanase by Bacillus subtilis ZJF-1A5 using response surface methodology. Bioresource Technol. 93: 175-181.
2. Megazyme. 2006. Assay of malt & bacterial beta-glucanase & cellulase: assay procedure (azo-baley glucan method). Megazyme product information, Ireland.
3. ความรู้เบื้องต้นของระบบภูมิคุ้มกัน ศูนย์รวบรวมและวิเคราะห์เชื้อเอชไอวีแห่งประเทศไทย(National HIV Repository Bioinformatic Center; NHRBC) ในความร่วมมือของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล กับกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
4. เบต้ากลูแคนสารมหัศจรรย์จากธรรมชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
6.Dietary modulation of immune function by beta-glucans. ysiol Behav. 2008 May 23;94(2):276-84. Epub 2007 Dec 4 Purification of soluble beta-glucan with immune-enhancing activity from the cell wall of yeast. Biosci Biotechnol Biochem. 2001 Apr;65(4):837-41
7. bBeta-glucans in higher fungi and their health effects. Nutr Rev. 2009 Nov;67(11):624-31
8. Effects of beta-glucans on the immune system. Medicina (Kaunas). 2007;43(8):597-606
9. Immunotoxicity of soluble beta-glucans induced by indomethacin treatment. FEMS Immunol Med Microbiol. 1998 Jul;21(3):171-9
10. Soon YY, Tan BKH (2002). Evaluation of the Hypoglycemic and Antioxidant Activities of Morinda officinalis in Streptozotocin-induced
11. Diabetic Rats, Singapore Med. Assoc., 43: 77-85.