ฮ่อเหรินหยิน บำรุงร่างกาย เสริมสร้างสุขภาพ

  

ถั่งเช่ากับระดับน้ำตาลในเลือด

poster7

ายงานการวิจัยและบทความทางวิทยาศาสตร์
ของถั่งเช่ากับระดับน้ำตาลในเลือด


- มีการทดสอบถั่งเช่ากับทั้งสัตว์ทดลองและมนุษย์ว่ามีสารที่ควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดโดย 95%ของผู้ป่วยเบาหวานที่กินถั่งเช่า 3 กรัมต่อวันผลปรากฏว่ามีการเปลี่ยนแปลงของระดับน้ำตาลในเลือด ในขณะที่กลุ่มควบคุมที่ทดสอบด้วยวิธีการอื่น ระดับน้ำตาลในเลือดมีการเปลี่ยนแปลงเพียง 54%
 
- มีการศึกษาในสัตว์ทดลอง polysaccharide มีผลต่อการระดับน้ำตาลในเลือด และเพิ่มการตอบสนองของอินซูลินและยังช่วยลดระดับน้ำตาลในเลือดในสัตว์ที่เป็นเบาหวานจากพันธุกรรมให้ผลเป็นบวกต่อการเผาผลาญน้ำตาลในหนูที่ทำให้เป็นเบาหวาน
 

 

Refer
1. Shashidhar MG, Giridhar P, Udaya Sankar K, Manohar B. Bioactive principles from Cordyceps sinensis: A potent food supplement – A review. J Functional Food 2013;5(3):1013-30.
2. Guo, Q.C.; Zhang, C. Clinical observations of adjunctive treatment of 20 diabetic patients with JinShuiBao capsule. J. Admin. Tradit.Chin.Med. 1995, 5, 22.
3. Zhao, C.S.; Yin, W.T.; Wang, J.Y.; Zhang, Y.; Yu, H.; Cooper, R.; Smidt, C.; Zhu, J.S.
4. CordycepsCs-4 improves glucose metabolism and increases insulin sensitivity in normal rats.J. Alternat. Complement. Med. 2002, 8 (4), 403–405.
5. Kiho, T.; Yamane, A.; Hui, J.; Usui, S.; Ukai, S. Hypoglycemic activity of a polysaccharide (CSF30) from the cultural mycelium of Cordyceps sinensis and its effect on glucose metabolism in mouse liver. Phytother. Res. 2000, 4 (8), 647–649.
6. Hsu, T.H.; Lo, H.C. Biological activity of Cordyceps (Fr.) Link species (Ascomycetes)
7. derived from a natural source and from fermented mycelia on diabetes in STZ-induced rats. Int. J. Med. Mushroom 2002, 4, 111–125.