ฮ่อเหรินหยิน บำรุงร่างกาย เสริมสร้างสุขภาพ

  

ถั่งเช่ากับมะเร็ง

poster11
"รายงานการวิจัยและบทความทางวิทยาศาสตร์ของ


ถั่งเช่ากับมะเร็ง "กรณีศึกษาฤทธิ์ต่อมะเร็ง

มีการศึกษาในจีนและญี่ปุ่นกับคนไข้มะเร็ง 50 รายที่เป็นมะเร็งปอดผู้ที่ทานถั่งเช่า  6 กรัมต่อวันร่วมกับการรักษาด้วยเคมี 23 ราย ขนาดของก้อนมะเร็งลดลง รวมทั้งทดสอบกับผู้ป่วยมะเร็งแตกต่างชนิดกัน ให้ทานถั่งเช่ามากกว่า  6 กรัมต่อวันอาการส่วนใหญ่ของผู้ป่วยมะเร็งดีขึ้น จำนวนเม็ดเลือดขาว 3000ต่อ มม3หรือมากกว่านั้นเท่ากับจำนวนเม็ดเลือดขาวที่รักษาด้วยรังสีและเคมี ค่าทางภูมิคุ้มกันไม่แสดงถึงความเปลี่ยนแปลง ในขณะที่ขนาดของก้อนมะเร็งจะลดลง  ผลข้างเคียงที่รุนแรงจากการใช้รังสีและเคมีคือจะกดภูมิคุ้มกัน เมื่อให้ถั่งเช่าร่วมกับการรักษาด้วยเคมีปรากฏว่าให้ฤทธิ์กระตุ้นภูมิคุ้มกัน
 มะเร็งเป็น 1 ในสาเหตุหลักของการตายในโลก สารสกัดจากถั่งเช่ามีฤทธิ์โดยสาระสำคัญหลักๆ เช่น polysaccharide sterol และ adenosine มีการศึกษาเปรียบเทียบฤทธิ์ต้านมะเร็งะหว่างสารสกัดจากถั่งเช่าธรรมชาติและถั่งเช่าปลูก โดยสกัดด้วย petroleum eter, ethy acetate, ethanol และน้ำ ดูความเป็นพิษต่อเซลล์ของสารสกัดทั้ง 2 ตัว โดยใช้วิธี MTT assay ในเซลล์มะเร็งเต้านม เซลล์มะเร็งในหนู เซลล์มะเร็งตับในคน ผลก็คือ สารสกัดทั้งสองแบบมีความเป็นพิษต่อเซลล์มะเร็งในหนู
สารประกอบจากการสกัด ergosterolและadenosine เป็นสารที่มีฤทธิ์ แต่ยังมาทราบกลไกที่แน่ชัด

ถั่งเช่าสามารถยับยั้งการโตของเซลล์มะเร็งได้ดังนี้
1. เสริมสร้างการทำงานของภูมิคุ้มกันและระบบภูมิคุ้มกันแบบไม่เฉพาะเจาะจง
2. ยับยั้งการสังเคราะห์ RNA (ยับยั้งการสร้างโปรตีน)
3. ลดการสร้างหลอดเลือด
4. เพิ่มการทำลายเซลล์มะเร็ง
5. ควบคุมกลไกการเกิดมะเร็ง
6. ต้านและกำจัดอนุมูลอิสระ
7. ยับยั้งการผ่าเหล่าของเซลล์
8. ควบคุมเชื้อไวรัสที่ก่อให้เกิดมะเร็งRefer
1. Zhou, J.-S.; Halpern, G.; Jones, K. The scientific rediscovery of an ancient Chinese Herbal Medicine: Cordyceps sinensis. J. Alternat. Complement. Med. 1998, 4, 429–457.
2. Wang, R.; Xu, Y.; Ji, P.; Wang, X.; Holliday, J. Clinical Trial of a Mixture of Six Medicinal MushroomExtracts. 2001; http://alohamedicinals.com/clinical_trials.htm.
3. Yuan JG et al. Studies on the components and pharmacological action of polysaccharide from Cordyceps sinensis. Food Drug 2005; 7: 45–48.
4.  Miyazaki T et al. Studies on fungal polysaccharides XX. galactomannan of Cordyceps sinesis. Chem Pharm Bull 1977; 25: 3325–3328.
5. He JC, Zhang YH. Advances in studies on the anti-tumor activity of Cordyceps sinensis. Chin J Trad West Med 2006; 7: 2144–2147.
6. Ohno N et al. Antitumor activity of a beta-1,3,3-glucan obtained from liquid cultured mycelium of Grifola frondosa. J Pharmacobiodyn 1986; 9: 861–864.
7. Cheng WR et al. Progress of study on polysaccharide from Cordyceps sinensis. Mod Food Sci. Technol 2006; 22: 284–286, 289.
8. Jagger DV et al. Inhibition of Ehrlich mouse ascites tumor growth by cordycepin. Cancer Res 1961; 21: 216–220.
9. Huang H et al. Inhibitory effects of Cordyceps extract on growth of colon cancer cells. J Chin Med Mater 2007; 30: 310–313.
10. Zhang QX et al. Comparison of antitumor effect of extracts in cultivated Cordyceps sinensis fungus HK-1 and natural Cordyceps sinensis. Chin Tradit Herbal Drugs 2005; 36: 1346–1349.
11. Sun Y et al. Experimental study on fruiting bodies of Cordyceps militaris in inhibiting the growth of carcinoma in mice with hepatocarcinoma and promoting the activity of IL-2 and NK cells. Chin Pharm 2002; 11: 39–40.
12. Wu GQ et al. Study progress in research tumour with aweto.Guiding J TCM 2005; 11: 80–82.
13. Yoo HS et al. Effects of Cordyceps militaris extract on angiogenesis and tumor growth. Acta Pharm Sin 2004; 25: 657–665.
14. Koc Y et al. Induction of apoptosis by cordycepin in ADAinhibited TdT-positive leukemia cells. Leukemia 1996; 10: 1019–1024.
15. Fuller BB et al. Alpha-melanocyte-stimulating hormone regulation of tyrosinase in Cloudman S-91 mouse melanoma cell cultures. J Biol Chem 1987; 262: 4024–4033.
16. Li SP et al. A polysaccharide isolated from Cordyceps sinensis, a traditional Chinese medicine, protects PC12 cells against hydrogen peroxide-induced injury. Life Sci. 2003; 73: 2503–2513.
17. Ji PY et al. On activity and mechanism of anti-tumor of Cordyceps militaris. J Beihua Univ (Nat Sci) 2005; 6: 324–329.