ฮ่อเหรินหยิน บำรุงร่างกาย เสริมสร้างสุขภาพ

  

ถั่งเช่ากับภูมิคุ้มกัน

poster10
รายงานการวิจัยและบทความทางวิทยาศาสตร์ของ
ถั่งเช่ากับภูมิคุ้มกัน

ผลต่อระบบภูมิคุ้มกัน

จากการวิเคราะห์ด้วยวิธีการวัดคุณสมบัติของเซลล์ว่า ถั่งเช่ามีผลต่อทำให้จำนวน  helper T cell และ suppresser cell ในหลอดเลือดเพิ่มสูงขึ้น ทดสอบในม้ามของหนู น้ำหนักของม้าม จำนวน phagocyte และการทำงานของ phagocyte จะเพิ่มสูงขึ้นในกลุ่มที่รับการรักษาด้วยถั่งเช่า ถั่งเช่าจะป้องกัน helper T cell จากฤทธิ์กดภูมิจากยา prednisolone และ cyclophosphamide

ผลการศึกษาทำให้เห็นว่าถั่งเช่ามีผลการตอบสนองของเปลี่ยนแปลงของเซลล์ในภูมิคุ้มกัน มีประโยชน์ต่อคนไข้ที่ภูมิคุ้มกันบกพร่องและยากดภูมิคุ้มกันจากการปลูกถ่ายอวัยวะ
 


มีการทำให้หนูเป็นโรคไตวายเรื้อรังโดยการตัดส่วนใดส่วนหนึ่งของไตออกไป  ครึ่งหนึ่งของหนูที่ได้รับการรักษาด้วยถั่งเช่าจากการต้มพบว่ามีผลต่อการแบ่งเซลล์เม็ดเลือดขาวชนิด lymphocyte ในม้าม เพิ่มการสร้าง IL-2 ในเซลล์ม้ามจากหนูที่เป็นไตวายเรื้อรัง ฤทธิ์ในการรักษาไตวายเรื้อรังในหนูคือ จะเพิ่มระดับของ BUN, creatinine และ ฮีโมโกลบิน ผลการศึกษาชี้ไห้เห็นว่า ถั่งเช่ามีผลต่อการควบคุมเซลล์ภูมิคุ้มกันในหนูที่เป็นไตวายเรื้อรัง
 


จากการวิเคราะห์เซลล์กับผลึกของถั่งเช่าพบว่าถั่งเช่ามีผลต่อการเพิ่มของจำนวน Helper T cell และ helper T cell เป็น suppressor cell ในระบบเลือดส่วนปลายและในม้ามของหนู น้ำหนักของม้าม เซลล์ phagocyte และความสามารถในการดักจับ (phagocytic activity) ในกลุ่มที่ได้รับการรักษา ถั่งเช่ามีฤทธิ์ป้องกัน helper T cell จากยาprednisolone และ cyclophosphamide ผลเหล่านี้พิสูจน์ความจริงที่ว่า ถั่งเช่าสามารถควบคุมภูมิคุ้มกันและการตอบสนองของเซลล์ภูมิคุ้มกันทางชีวภาพเป็นประโยชน์ต่อคนไข่ที่เป็นภูมิคุ้มกันพกพร่อง และภูมิคุ้มกันต่ำ


กรณีศึกษาฤทธิ์กระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันของร่างกาย 3D-Render-of-the-human-immune-system

โดยทำการศึกษาในผู้ชาย 5 คน (อายุเฉลี่ย 35ปี ) ที่ถุงลมถูกกระตุ้นให้อักเสบด้วย lipopolysaccharide (LPS) พบว่าถั่งเช่ามีฤทธิ์ลดการสร้างสารที่ทำให้ เกิดการอักเสบ เช่น interlukin-1beta (IL-1beta), interlukin-6 (IL-6), interleukin-8 (IL-8), interleukin-10 (IL-10) และ tumor necrosis factor-alpha (TNF-alpha) ได้ จึงส่งผลให้ระบบภูมิคุ้มกันทำงานดีขึ้น

 


ยาตัว cyclosporine ใช้รักษาเกี่ยวกับภูมิคุ้มกันแต่ให้ผลค้างเคียงที่สูงจะทำลายไตเมื่อใช้ยาติดต่อ กัน ในปี 1995 มีการศึกษาในผู้ป่วย 69 รายที่นี้มีการปลูกถ่ายไต โดยให้ผู้ป่วยกิน cyclosporine อย่างเดียวหรือทานร่วมกับถั่งเช่า 3 กรัมต่อวัน 15 วัน กลุ่มที่ได้รับถั่งเช่ากับ cyclosporine พบว่า การทำลายไตน้อยกว่ากลุ่มที่ได้รับ cyclosporine อย่างเดียวโดยวัดจาก ไนเตรตในเลือด

Refer:
1. Chiu JH et al Cordyceps sinensis increases the expression of major histocompatibility complex class II antigens on human hepatoma cell line HA22T/VGH cells ,Am J Chin Med.1998;26(2):159-70.
2. J.L. Jordan, A.M. Sullivan and T.D.G. Lee, Immune Activation by a Sterile Aqueous Extract of Cordyceps  Sinensis: Mechanism ofAction, 2008, Vol. 30, No. 1 , 53-70
3. Chiu JH et al Cordyceps sinensis increases the expression of major histocompatibility complex class II antigens on human hepatoma cell line HA22T/VGH cells ,Am J Chin Med.1998;26(2):159-70.
4. Shashidhar MG, Giridhar P, Udaya Sankar K, Manohar B. Bioactive principles from Cordyceps sinensis: A potent food supplement – A review. J Functional Food 2013;5(3):1013-30.
5. Xu, F.; Huang, J.B.; Jiang, L.; Xu, J.; Mi, J.Amelioration of cyclosporin nephrotoxicity by Cordyceps sinensis in kidney transplanted recipients.Nephrol. Dial. Transplant. 1995, 10 (1), 142–143.)